School of Perceptive Art | Skynlistaskólinn

SCHOOL OF PERCEPTIVE ART is an artistic mystic school that provides guidance to those who are interested in strengthening their psychic abilities in creativity, through a six-week course that takes place through group lessons online, with prepared study material and independent projects.

◐ ◐ ◐

Each group lesson takes place through an online lecture, group discussion and presentation of each weeks project and is accompanied by reading material with exercises that strengthen individuals in their psychic abilites in creative work, through guidance, dream exercises, energy healing, mediumship, subconsciousness and shamanic working methods. The content of the course is presented in a theoretical way through occult systems, parables presented through the work of well-known artists who have worked on their artistic creation with each method, as well as personal guidance from the instructor’s own experience.

◐ ◐ ◐

Each participant is also offered an exclusive interview with the instructor during the course, as well as private session in astrotherapy, energy healing or a clairvoyant reading.

◐ ◐ ◐

Freyja Eilíf will be leading the course, but she graduated from the visual arts department from the Iceland Academy of the Arts in 2014 and has worked as a visual artist and curator since then. She has also attended courses in energy healing and psychic readings at the Reykjavík Psychological Research Society, studied mysticism in California and was in a year-long internship with an American shaman in 2019. She has supervised art students in the visual arts department of the Reykjavík Art School and The Vilnius Academy of the Arts and practices divination and healing along with her art work as well as providing shamanic services.

◐ ◐ ◐

Payment on a sliding scale 25,000 – 40,000 ISK, also possible through service exchange.

If you are interested please register by e-mail at skynlistasafnid@gmail.com to reserve as spot – English version of the class will be avavilable as soon as class is filled.


SKYNLISTASKÓLINN er listrænn dulspekiskóli sem veitir leiðsögn þeim sem hafa áhuga á að styrkja yfirskilvitlegt næmi sitt og sköpunarkraft, í gegnum sex vikna námskeið sem fer fram í gegnum hópatíma á netinu, sérútbúið námsefni og sjálfstæð verkefni.

◐ ◐ ◐

Hver hópatími fer fram í gegnum fyrirlestur, hópaumræðu og kynningu á nýju verkefni fyrir hverja viku fyrir sig. Hverjum tíma fylgir sérútbúið lesefni með æfingum sem styrkja einstaklinga í næmi sínu í skapandi vinnu, gegnum leiðslu, draumæfingar, orkuheilun, miðlun, undirmeðvitund, streymi og sjamanískar vinnuaðferðir. Efni námskeiðisins er kynnt á fræðilegan máta í gegnum dulvísindaleg kerfi, dæmisögur sem fara fram með kynningu á þekktum listamönnum sem unnið hafa að listsköpun sinni með hverri aðferð fyrir sig og verkum þeirra, sem og persónulegri leiðsögn af eigin reynslu leiðbeinanda.

◐ ◐ ◐

Tímarnir fara fram á sunnudögum 6. júní til 11. júlí frá klukkan 16:00 – 18:00.

1. tími: sunnudaginn 6. júní, 17:00 – 18:00
2. tími: netfyrirlestur og/eða einkaviðtal
3. tími: netfyrirlestur og/eða einkaviðtal
4. tími: netfyrirlestur og/eða einkaviðtal
5. tími: netfyrirlestur og/eða einkaviðtal
6. tími: sunnudaginn 11. júlí, 17:00 – 18:00

Hverjum þátttakanda býðst einkaviðtal við leiðbeinanda á meðan námskeiðinu stendur ásamt einkatíma í astróþerapíu, orkuheilun eða spámiðlun.

◐ ◐ ◐

Freyja Eilíf leiðir námskeiðið, en hún útskrifaðist úr myndlistardeild frá Listaháskóla Íslands árið 2014 og hefur starfað sem myndlistarkona og sýningarstjóri síðan þá. Hún hefur auk þess sótt námskeið í orkuheilun og skyggni í Sálarrannsóknarfélagi Reykjavíkur, verið í dulspekilegu námi í seiðkonuhring í Kaliforníu og var í árslangri starfsþjálfun hjá amerískum sjaman árið 2019. Hún hefur leiðbeint fólki í myndlistarnámi í sjónlistardeild Myndlistarskólans í Reykjavík, sem gestakennari í Listaháskólanum í Vilníus og iðkar spámiðlun og heilun meðfram myndlistinni ásamt því að veita sjamaníska þjónustu.

◐ ◐ ◐

Verð: 25.000 – 40.000 kr. Einnig er í boði að greiða í gegnum þjónustuskipti.

Áhugasamir skrái sig með pósti á netfangið skynlistasafnid@gmail.com – takmörkuð pláss í boði.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star